Реконструкция на пристанищните зони pro


Реконструкцията на пристанищните зони е сложна и многопластова задача, която обхваща широк диапазон от функции и връзките между тях...
 

Механизирани и автоматизирани складове за динамично складиране pro

11 ное 2015
·
16
·
4,182
·
45
·
10.00 лв.

С непрекъснатото нарастване на стойността на земята и строителсвото все по актуален става въпросът за икономия на складова площ и обем. АТТЛ – автоматизирани - технологични линии: ГАМС – гъвкави автоматизирани монтажни системи ЕИМ, и други...
 

Проблеми и перспективи пред Оперативна програма "Транспорт" pro

02 авг 2015
·
25
·
4,817
·
5.00 лв.

Курсовата работа е на тема Проблеми и перспективи пред Оперативна програма Транспорт 2007-2013. Предназначен е за студенти,3-ти курс на специалност Икономика на транспорта в Университет за национално и световно стопанство...
 

Изследване и усъвършенстване на работата на товарните ЖП превози (Повишаване на икономическата ефективност на железопътните превози на примера на ПТП София) pro


Транспортът е един от основните отрасли на икономиката. Той е важен фактор за нормалното и ефективно функциониране на Всяка стопанска дейност. Това се определя от обстоятелството, че транспортът, свързва сферата на производството със сферата на...
 

Европейска политика в областта на транспорта pro


Транспортът е ключов фактор за постигането на конкурентноспособност в съвременните условия. Транспортният сектор е близо 10% от БВП на Европейския съюз или близо 1000 млрд. евро...
 

Общата транспорна политика на Европейския съюз и участието на България в нея pro


Транспортът е основното свързващо звено във всяка една икономическа система - той приближава доставчикът на суровини до производителя на крайни изделия, служителят до работното му място, готовата продукция до потребителя...
 

Транспортна подвижност на населението и таксиметровите превози като елемент на градския пътнически транспорт pro

17 сеп 2014
·
18
·
2,506
·
5.00 лв.

Определение за услуга и качество на транспортната и таксиметрова услуга. В международния стандарт ISO под услуга се разбира...
 

Съвременни системи за оперативно управление на морски и речен транспорт pro

07 сеп 2014
·
15
·
3,001
·
3
·
53
·
10.00 лв.

В наши дни постоянното увеличаване на количествата на товарите, честотата на пристигане и заминаване на кораби и нуждата от бързото им обработване, налагат усъвършенстване на методите за водене и обработване на пристанищата и прилежащите крайбрежни...
 

Оперативно управление във водния транспорт pro

07 сеп 2014
·
19
·
4,562
·
6
·
56
·
10.00 лв.

Основна част от дейността на оперативното управление е планирането, чрез него в голяма степен се определя съдържанието на процесите в производството. В зависимост от интервала от време, за който се отнасят плановете, те биват...
 

Влаковият диспечер. Главен организатор и ръководител на влаковото движение. pro


Влаковият диспечер ръководи движението на един диспечерски участък, наречен диспечерски кръг. За граници на диспечерска кръг обикновено служат участъкови или разпределителни гари, всяка от които оперативно е подчинена на един влаков диспечер...