Организация и управление на транспорта

20 ное 2008
·
16
·
4,758
·
918
·
855
·
224

Транспортът се явява основен компонент при дистрибуцията на материалните продукти от гледна точка на изискването за срочна доставка на тези продукти, влагането им в производството и продажбите да е точно на време и място ...
 

Транспортна дейност


Транспортната инфраструктура е основа на транспортния комплекс и представлява реалната транспортна мрежа, която се използва за превоз на товари и пътници, а също е и организационната структура, осигуряваща ефективното използване...
 

Икономическа същност и роля на транспорта в общественото развитие

18 яну 2010
·
61
·
22,984
·
561
·
645
·
152
·
2

Транспортни решения, транспортна инфраструктура, видове застраховки и др...
 

Комбиниран транспорт


Нови компаниии, които се специализират само в операции на мултимодалния транспорт...
 

Същност, значение и особености на транспорта

07 май 2007
·
42
·
11,110
·
1,026
·
119

Транспортът е процес на пространствено преместване на стоки и хора във времето. В този процес не се създава нова продукция в натурално-веществена форма,а само се увеличава стойността на транспортирания обект...
 

Транспорт и спедиторска дейност

03 юни 2009
·
40
·
12,534
·
642
·
105

Транспорт и спедиторска дейност –доц.Христов Въпросник : 1.Икономическа същност и роля на транспорта . 2.Технико-икономически особености на отделните видове транспорт 3.Технико-производствена характеристика на транспорта в сравнение с останалите секто...
 

Комбинирани превози в България

27 окт 2006
·
11
·
2,630
·
644
·
102

Услугата Комбиниран товарен транспорт (КТТ) или превозване на товари в интермодални транспортни единици (ИТЕ) предполага използване на...
 

Типове транспортни системи

25 окт 2006
·
16
·
1,615
·
605
·
289
·
100

Същност и особености на транспортните системи. Всяка транспортна система може да се разглежда като целесъобразно функционираща съвкупност от два или повече вида транспорт... бъдат интернационални, национални и локални
 

Транспорт и спедиторска дейност


Глобална маркетингова логистика- предназначена е за осмисляне на прехода между производство и потреблението на материални продукти. Транспортната дейност е допълваща дейност...
 

Обща схема на класификация на товарите

22 юни 2007
·
33
·
5,916
·
352
·
381
·
92

Сухи - натрупни, насипни, дървени, генерални, бързоразвалящи се и особенорежимни; течни - нафталинови, суров нефт, нефтопродукти, мазнини (животински, растителни), втечнени газове (под налягане, охладени, комбинирани) и други...

Избрани критерии за търсене

Технически науки
Транспорт
Лекции
Ограничаване на резултатите