Развитие на транспортната инфраструктура на република България до 2015 г.


Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната, осигурявайки ефективен и устойчив транспорт. Неговата мисия е да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение...
 

Изследване грешките на субективния фактор при експлоатацията на транспорта


В Република България средногодишно се причиняват около 80 хиляди катастрофи...
 

Транспортна политика на България


Транспортна политика на България за периода 2010 - 2011г...
 

Състояние и развитие на транспортната инфраструктура на въздушния траснпорт в България

17 яну 2012
·
11
·
3,513
·
177
·
247
·
148

Транспортният сектор на България съдейства за икономическото и социалното развитие на страната, осигурявайки ефективен и устойчив транспорт. Неговата мисия е да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки...
 

Воден транспорт - характеристика

27 мар 2011
·
7
·
2,782
·
223
·
140

Транспортът е отрасъл, при който не се преработват суровини и не се създава нова продукция, а се превозват пътници и товари на различни разстояния по предварително определен маршрут...
 

Видове транспорт

26 апр 2009
·
20
·
3,594
·
360
·
519
·
98

В темата се пише за различните видове транспорт (железопатен, воден, ваздушен и сухопътен). Може да ви помогне много ако имате да разработвате темата за видовете транспорт, знам го от личен опит...
 

Основни видове сухопътен транспорт. конкурентоспособност на сухопътния транспорт. конкуренция между двата вида сухопътен транспорт при превозите на средни разстояния.


Транспорта е процес на пространствено преместване на стоки хора във времето. В този процес не се създава нова продукция в натурално веществена форма, а само се увеличава стойността на транспортирания обект...
 

Системи за управление на качеството

03 мар 2009
·
14
·
5,866
·
403
·
322
·
61

Системите за управление на качеството (iso 9000) и логистиката на индустриални фирми в българия икономически институт на бан 1040 софия, ул. аксаков 3 тел. 810 40 20 е-mail: l. chankova@iki.bas.bg резюме: в пос
 

Логистични дейности на Kaufland България

18 фев 2009
·
6
·
761
·
340
·
287
·
58

Кауфланд (Kaufland) е голяма верига от германски хипермаркети и по-малки магазини предимно в областта на хранителните стоки. Сред обектите им има и различни по вид магазинчета...
 

Обща транспортна политика на ЕС

02 юни 2012
·
5
·
1,673
·
112
·
164
·
57

Обща транспортна политика на ЕС. Хармонизирането на националните правни и административни разпоредби, изграждането на общ транспортен пазар, моделът на "устойчива мобилност"...